Psykoterapia

Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää asiakkaan kokemaa kärsimystä. Syitä hakeutua psykoterapiaan ovat esimerkiksi masennus, ahdistus, pelkotilat, unihäiriöt tai opiskeluun sekä työhön liittyvät ongelmat. Nämä ovat oireita, joiden taustalla voi olla moninaisia elämän kriisejä, kuten pitkittynyt stressi, vaikea elämäntilanne tai elämänkaaren luonnollinen kehityskriisi, ihmissuhteisiin liittyvä ratkaisematon ristiriita taikka traumaattinen kokemus.

Psykoterapian avulla löytöretkelle omaan itseen!

Myös KELA :n kuntoutuspsykoterapia